01 January, 2012

Tugas Guru Tingkatan


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA AL-FALAH
24000 KEMAMAN
 SENARAI TUGAS GURU TINGKATAN

1.   Pengurusan dan Organisasi Kelas
      Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada:

 • Ketua Tingkatan, Penolong KetuaTingkatan, Bendahari, AJK Kebersihan dan Keceriaan.
 • Memastikan AJK kebersihan menentukan pelajar untuk membersihkan papan tulis, menyapu lantai, mengelap tingkap, menyusun kerusi meja, menyapu lantai dan membuang sampah.
 • Memastikan AJK keceriaan sentiasa mengemaskinikan papan kenyataan dari semasa ke semasa serta menyediakan langsir, alas meja guru, bunga meja dan lain-lain perhiasan yang sesuai.


2.   Menentukan perkara-perkara berikut ada di dalam kelas :

 • Senarai pelajar di dalam kelas
 • Pelan kedudukan kelas.
 • Jadual Waktu.
 • Jadual Tugas Harian.
 • Carta Organisasi Kelas.
 • Motto Kelas / Sekolah dan Hala Tuju Sekolah/ Visi dan Misi Sekolah
 • Perabot kelas seperti kerusi, meja, almari, papan tulis diinventorikan.
 • Alatan kebersihan ada di dalam kelas seperti seperti bakul sampah, penyapu dan lain-lain yang bersesuaian.
 • Menentukan alatan elektrik, kipas angin dan lampu berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
 • Melaporkan perabot dan alatan elektrik yang rosak kepada pihak yang berkenaan.
 • Membimbing organisasi kelas yang dilantik supaya menjalankan tugas dengan baik dan berkesan.
 • Mengadakan tabung kelas dan jumlahnya bergantung kepada budi bicara pelajar untuk tujuan keceriaan kelas dan kebajikan pelajar.


3.    Jadual Kedatangan Pelajar

 • Menandakan jadual kedatangan harian pelajar selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan kembali buku daftar kedatangan pelajar di pejabat.
 • Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam daftar kedatangan pelajar seperti nama penuh, nombor telefon waris yang boleh dihubungi serta alamat tempat tinggal yang jelas.
 • Memastikan data-data terkini pelajar di dalam kelas.


4.    Laporan Pelajaran, Sijil Berhenti dan Surat Akuan Pelajar

 • Memastikan kemajuan pelajar direkodkan dalam Rekod Persediaan Mengajar atau dalam sebarang bentuk rekod (seperti fail atau disket) yang boleh dirujuk bila-bila masa.
 • Mengisi markah dan membuat laporan prestasi akademik pelajar, kurikulum dan fizikal dalam rekod pelajar bagi setiap penggal persekolahan.
 • Menyampaikan Rekod Prestasi pelajar kepada waris pelajar/penjaga.
 • Menyediakan dan mengisi:

           - Rekod markah bagi setiap peperiksaan sekolah sama ada melalui ’mark sheet ‘atau Key – in data
             dalam disket.
           - Sijil berhenti dan surat akuan bagi pelajar kepada pelajar

5.    Kutipan Yuran dan Derma

 • Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar semua yuran sekaligus.
 • Mengutip Derma PIBG.
 • Mengutip wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan.
 • Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat.
 • Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Penolong Kanan.
 • Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG.


6.    Pendaftaran Pelajar Baru.

 • Menerima kemasukan pelajar baru dari Penyelaras Tingkatan.
 • Mendaftarkan pelajar baru ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada PK HEM.
 • Menentukan penerimaan borang SPBT dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar tersebut mendapat buku teks.
 • Menyemak jika pelajar tersebut menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada Guru Biasiswa.
 • Mempastikan penerimaan rekod kemajuan pelajar dan maklumat lain yang berkaitan dengan diri pelajar dari sekolah yang terdahulu.
 • Menentukan rumah sukan bagi setiap pelajar.


7.   Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri dan Disiplin.

 • Memberi galakan dan merangsang minat pelajar terhadap akademik.
 • Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan penghargaan seperti hadiah jika perlu.
 • Sentiasa prihatin terhadap masalah pelajar.
 • Melaporkan kepada Guru Disiplin dan Guru Bimbingan dan Kaunseling jika terdapat kemerosotan sahsiah dan perlanggaran disiplin dalam kalangan pelajar.
 • Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang mempunyai masalah kesihatan.
 • Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur berikut:

           - Mengisi dua salinan borang Melanggar Peraturan Sekolah yang boleh diambil daripada penyelaras
             tingkatan atau Unit Disiplin Sekolah.
           - Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa / penjaga pelajar.

8.   Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan

 • Memastikan  buku teks diagih kepada pelajar, dibalut dan ditulis nama pelajar.
 • Mengemaskinikan fail SPBT dari semasa ke semasa.
 • Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan melaporkan kepada Guru SPBT.
 • Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan.
 • Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran dalam kalangan pelajar yang mendapat biasiswa.


9.    Murid Keluar

 • Menentukan borang SPBT dan rekod kemajuan pelajar dihantar ke pejabat sekolah.
 • Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 3, 5 dan 6 Atas.
 • Menentukan kelulusan pertukaran murid telah diterima.
 • Menentukan buku teks telah dipulangkan.
 • Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pelajar.


10.   Pendaftaran Sukan, Persatuan dan lain-lain.

 • Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.
 • Memastikan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama pelajar mengikut persatuan, kelab dan badan berunifom yang dipilih kepada penyelaras kokurikulum.
 • Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum.

Jawatankuasa HEM 2013


JAWATANKUASA PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID 2013

JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Pengerusi
Haji Aziz  b Muda (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Haji Asa’ri  b Ramli (PK Akademik)
Naib Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias (PK HEM)
Setiausaha
Pn. Siti Norkhairiyah bt Ma’mom
AHLI JAWATANKUASA
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Pn. Noorasmah bt Mohd Nor
Setiausaha  Disiplin
YM. Tengku Zulkeplee bin Abdullah
Setiausaha Biasiswa (Negeri)
Pn. Nurul Latifah bt Muhamad
Setiausaha Biasiswa (BKP)
Pn. Sha. Roslina bt Syed Abd Rahman
Setiausaha BADAR
En. Abd Jabar bin Abd Manan
Setiausaha SPBT
Pn. Zaleha bt. Salleh
Setiausaha Badan pengawas
Pn. Wan Nabihah bt Wan Abdullah
Setiausaha Pendaftaran & Rekod
Pn. Suriati bt Mohd Ali
Setiausaha Sistem Maklumat Murid (SMM)
Pn. Aini Adawiyah bt Ahmad 
Setiausaha Surau
Pn. Wan Hafsah bt Ton Jusoh
Setiasaha Kebajikan Pelajar
Pn. Wan Noriah bt Wan Ramli
Setiausaha SUMUR
En. Wan Ahmad Bushra bin Wan Zainal Abidin
Setiausaha Kesihatan
Pn. Hajjah Hanisah bt Harun
Setiausaha Kebersihan & Keceriaan
Pn. Zahian bt Harun
Ketua Warden
En. Ahmad Pauzi bin Abu Bakar


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING (UBK)
Pengerusi
Haji Aziz  b Muda
Naib Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Siti Norkhairiyah bt Ma’mom
Pen. Setiausaha
Pn. Noorasmah bt Mohd Noor
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Norazlina bt Mohd Nor
Pn. Wan Nasila bt Wan Mohd Noor
YM. Tengku Zulkeplee b Abdullah
En. Sahari Anuar bin Ahmad


LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
Pengerusi
Haji Aziz  b Muda (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias (PK HEM)
Naib Pengerusi
Haji Asa’ri bin Ramli (PK Akademik)
Setiausaha
En. Mustaffa bin Mamat
Penolong Setiausaha
YM. Tengku Zulkeplee Abdullah
AHLI JAWATANKUASA
Kaunselor
Pn. Siti Norkahiriyah bt Ma’mom
Kaunselor
Pn. Noorasmah bt Mohd Nor
JK Pengawas
Pn. Wan Nabihah bt Wan Mohamed
AJK PIBG
En. Adnan bin Hamzah
Guru Agama
En. Mohd Sufian bin Daud
Guru Tingkatan

Warden Asrama

                                               
                                               
JAWATANKUASA DISIPLIN
Pengerusi
Haji Aziz  b Muda
Naib Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
YM. Tengku Zulkeplee b Abdullah
Pen. Setiausaha
Pn. Zahian bt Harun
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Rusiah bt Abdullah
En. Wan Mansor b Wan Jusoh
Pn. Irmawati Hani bt Abdullah
Pn. Norfajariah bt Mat Yusoff
En. Ismail bin Abd Jalil
En. Mohd Sufian b DaudBADAN PENGAWAS
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Naib Pengerusi
YM. Tengku Zulkeplee b Abdullah
Setiausaha
Pn. Wan Nabihah bt Mohamed
Penolong Setiausaha
Pn. Sabariah bt Mohamed
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Wan Nasila bt Wan Mohd Noor
Pn. Kamariah bt Adam
Pn. Salbaniah bt Ali
Pn. Nurul Latifah bt Muhamad


JAWATANKUASA SPBT
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Zaleha bt Salleh
Penolong Setiausaha
Pn. Suhaiza bt Shaikh Abdullah
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Norani bt Ibrahim
Cik Maziah bt Mohamad
Pn. Dayang bt Mat Jusoh
Pn. Rohana bt Talib


JAWATANKUASA REKOD DAN  PENDAFTARAN PELAJAR
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Suriati bt Mohd Ali
Penolong Setiausaha
Pn. Rusiah bt Abdullah
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Salbaniah bt Ali
Pn. Fauziah bt Ismail
Semua guru tingkatan
Pn. Norfajariah bt Mat Yusoff


               
JAWATANKUASA APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM)
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Zalina bt Zaid
Penolong Setiausaha
Pn. Wan Nasila bt Wan Mohd Nor
AHLI JAWATANKUASA
Semua guru tingkatanJAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM)
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Aini Adawiyah bt Ahmad
Penolong Setiausaha
Pn. Norazlina bt Mohamed Nor
AHLI JAWATANKUASA
Semua guru tingkatanJAWATANKUASA BIASISWA NEGERI
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Nurul Latifah bt Muhamad
Penolong Setiausaha
Pn. Suriati bt Mohd Ali
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Azizah bt Omat Baki
Pn. Salbaniah bt Ali
Pn. Fauziah bt Ismail
Pn. Rusiah bt AbdullahJAWATANKUASA BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP)
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias (PK HEM)
Setiausaha
Pn. Sha. Roslina bt Syed Abd Rahman
Penolong Setiausaha
Pn. Rostina bt Romlee
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Aini Adawiyah bt Ahmad (SMM)
Pn. Marina bt Yusoff
Pn. Noorasmah bt Mohd Nor (Kaunselor)
Pn. Zorita bt Sulaiman

                                                               
JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
Pengerusi
Haji Aziz bin Muda (Pengetua)
Naib Pengerusi
Haji Mohd Junaidi bin Alias
Setiausaha
Pn. Zahian bt Harun
Penolong Setiausaha
En. Ali bin Abdul Rahman
AHLI JAWATANKUASA
En. Khairol Diza bin Kamaruddin
Pn. Rodziah bt Yahya
Pn. Mazilah @ Hasnah bt Mukhtar
Pn. Zorita bt Sulaiman
Pn. Zainun Hayati bt Besar
Pn. Zaini bt Abdullah
Pn. Norhayati bt Ali
Pn. Rohana bt Talib

               
BADAN DAKWAH DAN KEROHANIAN (BADAR)
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
En. Abdul Jabar bin Abd Manan
Penolong Setiausaha
Pn. Zaila bt Muji
AHLI JAWATANKUASA
En. Wan Mansor bin Wan Jusoh
Pn. Salbaniah bt Ali
En. Ismail bin Abd Jalil
Pn. Zainun Hayati bt Besar
Pn. Rohafeszal bt Abd Wahab
Pn. Tuan Safauwiah bt Tuan Daud
YM. Tengku Zulkeplee bin Abdullah
En. Sahari Anuar bin AhmadJAWATANKUASA SURAU
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Wan Hafsah bt Ton Jusoh
Penolong Setiausaha
Pn. Rohana bt Talib
AHLI JAWATANKUASA
Pn. Zorita bt Sulaiman
Pn. Rohani bt Sidek
Pn. Engku Junaidah bt Engku Jalil
Pn. Rostina bt Romlee
En. W Ahmad Bushra b Zainal Abidin
Cik Maziah bt Mohamad
En. Wan Mansor bin Wan Jusoh
Pn. Hajjah Hanisah bt HarunJAWATANKUASA PERHIMPUNAN PELAJAR
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
En. Wan Mansor bin Wan Jusoh
Penolong Setiausaha
En. Wan Ahmad Bushra bin Zainal Abidin
AHLI JAWATANKUASA
Alat Siaraya
En. Khairol Diza bin Kamaruddin
Kerusi Guru Masa Perhimpunan
Pn. Nor Mazida bt Long
Kawalan Disiplin
Pn. Zahian bt Harun
Pn. Sabariah bt Mohamad
PengawasJAWATANKUASA KANTIN
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Tuan Safauwiah bt Tuan \Daud
Penolong Setiausaha
Pn. Rohafeszal bt Abd Wahab
AHLI JAWATANKUASA
En. Ahmad Rosdi bin Ismail
Pn. Morni Hasniza bt Hassan
En. Hamzah bin Omar
Pn. Zaleha bt SallehJAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA
Pengerusi
Haji Aziz bin Muda
Naib Pengerusi
Haji Mohd Junaidi bin Alias
Setiausaha
En. Wan Abd Manan b Karim
AHLI JAWATANKUASA
En. Ahmad Pauzi bin Abu Bakar
YM. Tg Zulkeplee bin Abdullah
Pn. Noor Zuliana bt Ahmad Zubair
Pn. Rusiah bt Abdullah
En. Haisufazrul bin Ahmad
Pn. Norhaslinda bt Mat Jusoh
Haji Asa’ri bin Ramli
Pn. Siti Norkhairiyah bt Ma’mom


                                               
JAWATANKUASA KEBAJIKAN PELAJAR
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Wan Noriah bt Wan Ramli
AHLI JAWATANKUASA
KWAMP
Pn. Norani bt Ibrahim
Zakat
Pn. Morni Hasniza bt Hassan
Derma
Pn. Sha. Roslina bt Abd Rahman
Insurans Pelajar
Pn. Suriyani bt Hassan
MAIDAM
Pn. Noor Zuliana bt Ahmad Zubair

                                                               

JAWATANKUASA KESIHATAN PELAJAR
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
Pn. Hajjah Hanisah bt Harun
Penolong Setiausaha
Pn. Norlida bt Ibrahim
AHLI JAWATANKUASA
Keceriaan Bilik Rawatan
Pn. Wan Kharzimi bt Abd Manan
Rekod kesihatan Pelajar
Pn. Rohani bt Sidek
Pencegahan denggi
Pn. Wan Fauziah bt Wan Agil
Ceramah dan Kursus
En. Haisufazrul bin Ahmad

                                                               
JAWATANKUASA SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)
Pengerusi
Haji Mohd Junaidi b Alias
Setiausaha
En. W Ahmad Bushra b Zainal Abidin
Penolong Setiausaha
YM. Tg. Zulkeplee bin Abdullah
AHLI JAWATANKUASA
En. Mohd Sufian bin Daud
Pn. Salbaniah bt Ali
En. Wan Mansor bin Wan Jusoh
Pn. Hajjah Hanisah bt Harun
Pn. Rohani bt Sidek
Pn. Siti Norkhairiyah bt Ma’mom
Pn. Zainun Hayati bt Besar
Pn. Rohafeszal bt Abd Wahab